Klimatneutral och klimatresilient transportinfrastruktur 

Detta fokusområde är övergripande och omfattar insatser som syftar till att uppnå klimatneutralitet och resiliens i planering, byggnation och underhåll av transportinfrastruktur. För att uppnå det behövs inte minst innovation inom affärsmodeller, upphandling och regelverk. 

 

Arbetet i fokusområdet leds av Stefan Uppenberg, WSP.

Projekt i fokusområdet

Systematisk kunskapsspridning för klimatomställning – SKUNK

Systematisk kunskapsspridning för klimatomställning – SKUNK

Byggnation, funktion och uppföljning av multifunktionella konstruktioner för klimatanpassning

Byggnation, funktion och uppföljning av multifunktionella konstruktioner för klimatanpassning

Nya processer och verktyg för klimatanpassad transportinfrastruktur i täta, hållbara städer

Nya processer och verktyg för klimatanpassad transportinfrastruktur i täta, hållbara städer

Ett uppdaterat regelverk för anpassning av transportinfrastrukturen till framtidens krav

Ett uppdaterat regelverk för anpassning av transportinfrastrukturen till framtidens krav

Genomsläpplig asfalt för skyfall

Genomsläpplig asfalt för skyfall

Dynamisk klimatanpassningsstrategi för en kustnära järnväg i södra Sverige

Dynamisk klimatanpassningsstrategi för en kustnära järnväg i södra Sverige

Klimatanpassning av järnvägsinfrastrukturunderhåll -(ClimRail)

Klimatanpassning av järnvägsinfrastrukturunderhåll -(ClimRail)

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor – Fas 2

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor – Fas 2

Klimatneutrala anläggningsprojekt –vad är det?

Klimatneutrala anläggningsprojekt –vad är det?

Hur störta ”omständigheternas diktatur” i infrastrukturbranschen?

Hur störta ”omständigheternas diktatur” i infrastrukturbranschen?

Klimatanpassning av infrastrukturen

Klimatanpassning av infrastrukturen

Regelverkshinder för innovativa lösningar för GC-vägar

Regelverkshinder för innovativa lösningar för GC-vägar

Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager

Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager

Framtidens depåladdningskoncept – För en skalbar och snabb omställning av transportsektorn

Framtidens depåladdningskoncept – För en skalbar och snabb omställning av transportsektorn

Beslutsstöd med sensordata från spårtrafiken

Beslutsstöd med sensordata från spårtrafiken

FEST – Flygplatsen som energioptimerat Smart transportnav

FEST – Flygplatsen som energioptimerat Smart transportnav

Biobaserad asfalt för hållbar infrastruktur

Biobaserad asfalt för hållbar infrastruktur

Kommunikation för att stödja implementering

Kommunikation för att stödja implementering

Internationella aktiviteter för InfraSweden2030

Internationella aktiviteter för InfraSweden2030

InfraAwards 2022

InfraAwards 2022

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation

Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation

Förstudie Plan Zero – Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenader

Förstudie Plan Zero – Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenader

Hyperloop

Hyperloop

Nollutsläppsentreprenad – en förstudie för lösningar inom väganläggningsbranschen

Nollutsläppsentreprenad – en förstudie för lösningar inom väganläggningsbranschen

Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning

Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning

Rikare grannskap

Rikare grannskap

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering

Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering

Mätbara klimatkrav i upphandling för ett hållbart byggande – fokus anläggningsmaskiner

Mätbara klimatkrav i upphandling för ett hållbart byggande – fokus anläggningsmaskiner

Effekt av miljövänliga transporter

Effekt av miljövänliga transporter

Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur

Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Framtidens mobilitetsstationer

Framtidens mobilitetsstationer

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Automatiserad vägdrift

Automatiserad vägdrift

Vertex vertikala spårväxel – en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem

Vertex vertikala spårväxel – en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem

Halkfria vägar – Utveckling av uppvärmda cykelbanor med geoenergi

Halkfria vägar – Utveckling av uppvärmda cykelbanor med geoenergi

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

LifeExt – Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar

LifeExt – Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar

Transformativ infrastruktur – Innovationstävling

Transformativ infrastruktur – Innovationstävling

Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation i Äspölaboratoriet

Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation i Äspölaboratoriet

Övriga fokusområden i InfraSweden

Uppkopplad Transportinfrastruktur
Konstruktionslösningar och byggmetoder
Ökad produktivitet av infrastruktur
Tillståndsbedömning, drift & underhåll