InfraAwards 2022

InfraSweden2030 har det specifika uppdraget att genom olika projekt och aktiviteter skapa innovationer som bidrar till utveckling av transportinfrastrukturområdet. Ett led i detta är att arrangera innovationstävlingar för att stimulera multidisciplinär samverkan och snabba upp processen med att skapa innovativa lösningar.

Syftet med den aktuella innovationstävlingen är att ta fram hållbara alternativ till dagens etablerade byggmaterial och -metoder. Lösningen ska främja klimatneutralitet samt väga in aspekter som tillgänglighet, säkerhet och drift & underhåll. Målet med projektet är att genomföra innovationstävlingen InfraAwards 2022 i samarbete med systerprogrammet SIP LIGHTer. Tävlingens fokus kommer att vara användning av lättviktsmaterial i transportinfrastruktur, t.ex. i broar. Genom tävlingen vill projektet stimulera framtagning av nästa generations byggmaterial. Branschöverskridande samverkan kommer också att stimuleras.

Tidplan

Start

2021-09-15

Slut

2022-12-30

Projektansvarig

KTH, Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Fredrick Lekarp, InfraSweden2030/KTH

Partners

KTH, Kungliga Tekniska högskolan

SIP LIGHTer

Publikationer och bakgrundsmaterial