Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur

Projektets mål är att skapa en bättre hantering av risker med klimatförändringar för vår infrastruktur och kommer att fokusera på brokonstruktioner som integrerade länkar i transportsystemet. Det ska tillhandahålla ett rationellt beslutsstöd för utformning och drift av våra broar med tanke på klimatförändringen. Detta beslutsstöd kan bli en viktig resurs för både myndigheter och konsulter i Sverige och utomlands och kan bidra till att förbättra både projektering och utvärdering av befintliga och framtida konstruktioner och som guide för nya innovationer och lösningar.

Förväntade resultat från projektet inkluderar; identifiering av klimatrelaterade risker för befintliga och framtida broar; en metod för att bedöma hur kritiska dessa risker är med hänsyn till nuvarande dimensionerings- och underhållsmetoder; en metod för prioritering av broar som är utsatta för klimatförändringar; utveckling av anpassningsstrategier mot bakgrund av befintliga dimensionerings- och underhållsmetoder (fokuserat på utvalda kritiska risker); samt implementering i ett eller flera praktiska fall t.ex. för en befintlig bro eller utformning av en ny bro.

Tidplan

Start 2018-05-01

Slut 2021-04-30

Projektansvarig

Lunds Universitet

Projektledare

Ivar Björnsson, ivar.bjornsson@kstr.lth.se

Partners

Lunds Universitet, RISE, Rossby Centre, SMHI, Skanska

Publikationer och bakgrundsmaterial

Nasr, A., Björnsson, I., Honfi D.,  Ivanova, O. L., Johansson, J. och Kjällström, E. A review of the potential impacts of climate change on the safety and
performance of bridges. 

Nasr, A., Björnsson, I., Honfi D.,  Ivanova, O. L., Johansson, J. och Kjällström, E. Bridges in a changing climate: A study of the potential impacts of
climate change on bridges & their possible adaptations. 

Nasr, A., Björnsson, I., Honfi D.,  Ivanova, O. L., Johansson, J. och Kjällström, E. Climate change impact on safety and performance of existing and future bridges.

Nasr, A., Björnsson, I., Honfi D.,  Ivanova, O. L., Johansson, J. och Kjällström, E. A qualitative prioritization of the risks imposed on bridges due to climate change. IABSE Symposium 2019 Guimarães

Nasr, A., Björnsson, I., Honfi D.,  Ivanova, O. L., Johansson, J. och Kjällström, E. Towards a holistic prioritization of climate-change risks for bridges. 13th International Conference of Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, ICASP13