Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation

En plattform för lösningsinriktad dialog mellan aktörerna i transportinfrastrukturens ekosystem. Målet är att handfast och konkret öka produktivitet, konkurrenskraft och minska klimatpåverkan. Genom att dela insikter, identifiera möjligheter och hinder, främjar vi gemensamma steg och praktisk samverkan för att genomföra en digital omställning i branschen.

  1. Engagera ett aktörsnätverk som representerar samtliga delar av värdekedjan, såväl behovsägare, leverantörer och användare.
  2. Genomföra insikts- och kunskapsskapande aktiviteter i aktörskonsortiet, som samlar branschen
  3. Etablera, förankra och kommunicera en branschgemensam färdplan och strategi för digitalt värdeskapande i anläggningsbranschen.

Tidplan

Start

2021-09-15

Slut

2023-08-31

Projektansvarig

IoTBridge AB

Projektledare

Gunnar Johansson

Partners

BlueInstitute