Medlemskap i InfraSweden

Som medlem i InfraSweden sätter Du agendan för innovation i transportinfrastruktur.

Alla organisationer som vill bidra till InfraSweden:s arbete för en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur kan bli medlemmar i programmet. Medlemskapet är avgiftsfritt.

Det som krävs är att skicka in en undertecknad medlemsansökan som granskas av programkontoret och beslutas därefter i programstyrelsen.
Medlemskapet träder i kraft efter styrelsens godkännande.

Vad innebär ett medlemskap i InfraSweden?

Medlemmarna påverkar programmets verksamhet och utveckling dels genom medlemsstämman, dels genom att delta i olika programstrategiska arbetsuppgifter.

Som medlem har man möjlighet att 

  • Delta i och rösta på medlemsstämman 
  • Ingå som ledamot i programstyrelsen 
  • Ingå som sakkunnig i expertråd 
  • Ingå i fokusområdesgrupper 
  • Medverka i medlemsaktiviteter 
  • Använda medlemskapet i sin organisations marknadsföring samt synas som medlem i programmets marknadsföringskanaler 
  • Ta del av information, publikationer m.m. om resultat av programmets verksamhet 

Vad kostar medlemskapet?

InfraSweden har ingen medlemsavgift, medlemmarna bidrar med arbetstid inom programstrategiska arbetsuppgifter som de väljer att medverka i.
Denna naturainsats bestäms i dialog med programkontoret och/eller programstyrelsen.

medlemmar i programmet minglar

Medlemsstämma i programmet sker årligen.

 Medlemmar

Alla nyckelaktörer från transportinfrastrukturindustri, problemägare, institut och universitet i Sverige medverkar redan i InfraSweden. Under 2017 har medlemsavtal tagits fram och i takt med att programmets partners undertecknar detta avtal kommer dem att presenteras på denna sida.

Via pm

 

 

Railway Metrics and Dynamics AB