Hur störta ”omständigheternas diktatur” i infrastrukturbranschen? 

Projektet kommer att identifiera ett antal nyckelfaktorer som måste lösas för att göra det möjligt att komma ur ”omständigheternas diktatur” i branschen och börja få saker att hända, att börja använda innovativa material, metoder och processer för att minska utsläppen. Ett antal möjliga lösningsförslag med avseende främst på praktiska, mjuka barriärer: ekonomiska, organisatoriska, kompetensbrist etc., kommer att formuleras. Dessa ska kunna användas som underlag för kommande utlysningar inom InfraSweden för att närmare beskriva behov av innovationer inom organisation, arbetsprocesser, kunskapsspridning, policy etc.

Tidplan

Start

2021-03-01

Slut

2022-01-13

Projektansvarig

WSP Sverige AB

 

Projektledare

Stefan Uppenberg

Partners

Mistra Carbon Exit

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport: Lösningar på hinder för nollutsläpp