Framtidens mobilitetsstationer

En hand håller en mobiltelefon med kameran på, i bakgrunden en rulltrappa

Projektets mål är att definiera och utforma potentiella mobilitetsstationer baserat på befintlig infrastruktur samt nyutveckling i Sverige. Planerna kan senare användas i konkreta demonstrationsprojekt. De ska bidra till en effektivare användning av transportinfrastruktur och offentligt utrymme, förbättra attraktivitet både för utbyte / övergång och för längre stopp, möjliggöra anpassning till framtida behov och teknologier samt underlätta energi och resurseffektivitet.

Följande effekter förväntas av projektgruppen: Effektivare användning av transportinfrastruktur och offentliga platser, Användning av avancerad IKT för att möjliggöra sömlöst resande, anpassad design för lokala förhållanden, hög attraktivitet för användare, för utbyte / övergång samt för längre stopp eller layovers, anpassning av teknik och konstruktion till framtida behov och teknik, hållbar konstruktion och byggnad med hög energi- och resurseffektivitet, effektiva organisationsmodeller och konkurrenskraftiga affärsmodeller.

Tidplan

Start 2018-05-01

Slut 2019-08-09

Projektansvarig

RISE Viktoria

Projektledare

Maria Schnurr, maria.schnurr@ri.se

Partners

RISE Viktoria, Linköpings kommun, Nacka kommun, OKQ8, Arup

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport: Mobility Hubs of the Future