FEST – Flygplatsen som energioptimerat Smart transportnav

Projektets målsättning är att utveckla och testa en användarvänlig lösning som realiserar storskalig laddning av elfordon på ett resurseffektivt sätt med minimal belastning på elnätet på Stockholm Arlanda Airport. Detta genom att optimera och schemalägga laddning av fordon som under en längre tid är kopplat till en laddpunkt. Genom interaktion med fordonsägaren som kan definiera avresetid och önskad laddnivå kan fordonets laddning planeras utifrån flertalet parametrar. 

Systemet bidrar till att elbehovet kan styras mellan olika delar av flygplatsen för att kunna realisera en elektrifiering av fler verksamheter och fordon. Samtidigt ger det möjlighet att avlasta elnätet vilket möjliggör nya intäktsströmmar från flexibilitet och balansmarknader. Dessutom bidrar lösningen till att installera fler laddplatser till en lägre kostnad. Lösningen kommer att vara leverantörsoberoende i fråga om laddinfrastruktur och framtidssäkert gällande standarder. 

Effekter och mål i projektet:  

  • Erbjuda laddning till alla som önskar och bidra till att fler kan resa med elbil till flygplatsen. ● Optimera kapacitetsnyttjandet från elnätet och minska effektbehovet med 30% för laddning. ● Minimera belastning på den lokala och regionala el-infrastrukturen vilket möjliggör laddning av fler fordon på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt 
  • Smart elkonsumtion genom att styra laddning till tider då det finns överflöd av el i nätet. ● Minska kostnaden för installation av laddpunkter.
  • Bidra till Swedavias miljömål, att 2030 ha fossilfria flygplatser inkluderande transporter till  och från flygplatsen. Se https://www.airportcarbonaccreditation.org/participants/europe.html ● Frigöra kapacitet som gör att andra trafikslag och delar av flygplatsen kan elektrifieras. ● Förbereda systemet för integration med energimarknader för flexibilitet och balanstjänster ● Skapar en bättre förståelse för kapacitetsbehovet till Arlanda kommande 5-10 år för att  möjliggöra en dialog kring att säkra kapacitet från överliggande elnät. 

Tidplan

Start

2022-06-01

Slut

2023-06-05

Projektansvarig

Swedavia AB

Projektledare

John Badlund

Partners

Biodriv Öst

Tvinn