Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor – Fas 2

Beställarnätverket En klimatneutral anläggningssektor har nu varit verksamt i nästan ett och ett halvt år. Drygt 100 deltagare har varit engagerade i nätverkets olika aktiviteter. Ett 25-tal aktörer, men bred representation från sektorns olika aktörsgrupper, utgör nätverkets kärna. Av dessa är ett tiotal beställare, vars behov sätter agendan för nätverkets arbete. Vi har till dags datum genomfört 9 nätverksträffar, ett 20-tal arbetsmöten inom de tre (tidigare fyra) innovationsteamen och ytterligare träffar är planerade t o m oktober 2022.  

Denna ansökan avser möjligheten att driva nätverket i ytterligare ett halvår med starkt fokus på att etablera en långsiktig finansiering samtidigt som vi driver arbetet med nätverket vidare parallellt. Med en etablerad organisation, etablerade arbetssätt, genom t ex casemetodik och onepagers (som beskriver nya material på ett överskådligt sätt och som möjliggör jämförelser av klimatpåverkan) förväntas arbetet nu kunna gå in i en ny fas med ännu tydligare fokus på förändring och innovation.  

Under hösten 2022 planeras arbetet fokusera på att, utöver fortgå med arbetet kring beställarkompetens och innovationsteamen, verka för att uppnå en långsiktig finansiering.

Tidplan

Start

november 2022

Slut

maj 2023

Projektansvarig

KTH

Projektledare

Camilla Byström

Partners

Offentliga beställare och andra aktörer inom anläggningssektorn.