Organisation och styrning

 

InfraSweden är ett medlemsstyrt innovationsprogram. Medlemmarna utser programmets styrelse, som ger uppdrag till programmets expertråd. Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret.

 

Styrelse, 2023-2024

Fredrik Bergström, FB Strategi (ordf.), Peter Ekdahl, COWI (v. ordf.), Maria Håkansson, KTH, Malin Löfsjögård, Svensk Betong, Anders Bylund, Siemens, Johan Blumfalk, Trafikverket, Andreas Bäckström, Svevia, Emelie Grind, Solna kommun, Andreas Hjertström, Volvo Construction Equipment, Louise Lilliestråle, Bellman Group, Johan Oscarsson, VR Sverige.

 

Valberedning

Mårten Lindström, More10 AB, Björn Berggren, KTH, Elin Lydahl, Innovationsföretagen, Pontus Gruhs, Trafikverket

 

Expertråd

Staffan Hintze, Trafikverket, Ulf Håkansson, Skanska, Anita Ihs, VTI, Stefan Kratz, Trafikverket, Katarina Malaga, RISE, Lars Redtzer, Byggföretagen, Nils Rydén, Lunds Tekniska Högskola och Peab Anläggning

 

Fokusområdesledare

Stefan Uppenberg, WSP, Gunnar Johansson, Currant, Beatrice Hällås, KTH, Johan Nyström, NYFoU, Hawzheen Karim, VIAPM

 

Innovationsledare

Bodil SandénLisa JohnssonHans Björkman, Coinnovate AB.