Klimatneutrala anläggningsprojekt –vad är det?

Bygg-och anläggningssektorn har som mål att bli klimatneutralsenast år 2045, men det är oklart hur målet ska nås. Bland annat saknas en branschgemensam definition av ett klimatneutralt anläggningsprojekt samt metoder för att verifiera åtgärder som kan leda till klimatneutrala projekt, t.ex. negativa utsläpp och kompensation.

Syftet med detta projekt är därför att (1) skapa en branschgemensam definition av klimatneutrala anläggningsprojekt och hur de kan uppnås genom att reducera utsläpp, åstadkomma negativa utsläpp och kompensera för kvarvarande utsläppoch (2) reda ut vilka ytterligare standarder och certifieringar som behövs för att skapa konsensus kring denna definition. Projektet grundar sig på resultat från forsknings-och utvecklingsprojekt och publikationer kopplade till klimatneutralitet, samt praktiska erfarenheter från entreprenader som har siktat på att nå klimatneutralitet.

Projektet inkluderar (1) en sammanställning av möjliga utsläppsreduktioner fram till 2045, (2) en analys av hur negativa utsläpp kan åstadkommas i projekt och hur de kan beräknas, (3) en analys av hur kompensation kan användas, beräknas och bokföras i projekt, (4) en specifikation av hur klimatneutrala anläggningsprojekt bör redovisas, (5) en redogörelse för hur standarder och certifieringar för klimatneutralitet kan användas av branschen. Genom att tydliggöra vad som kommer att krävas för att nå klimatneutralitet i branschen skapar projektet nytta för hela leverantörskedjan.

Tidplan

Start

Juni 2022

Slut

September 2023

Projektansvarig

WSP

Projektledare

Stefan Uppenberg

Partners

Skanska
Peab
Skellefteå kommun
Modularcycling
Polar Structure

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport