Omvärldsspaning

InfraSweden bevakar vad som händer i omvärlden vad gäller utvecklingstrender, olika aktörers utmaningar och utvecklingsbehov samt pågående forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram vars agenda ligger i linje med programmets målsättningar och utvecklingsplaner.

Du kan här följa vår omvärldsspaning och ta del av viktiga nyheter som berör utvecklingen inom transportinfrastrukturen. Den här sidan är nyskapad och kommer att byggas ut successivt. Den  senaste uppdateringen står alltid överst i fet stil.

Inledningsvis väljs innehållet ur Trafikverkets breda månadsvisa omvärldsspaning. Man kan prenumerera på Trafikverkets omvärldsspaning här.

Regering och riksdag

 

Systemnivå

 

Väg och järnväg

 

Från forskningen

 

I debatten

 

Från EU

 

Övrigt internationellt