Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Syftet med projektet är att genom beställarnätverk utveckla kunskap och beställarkraft vad gäller att beställa nya lösningar som är i linje med klimatkrav och på så sätt öka möjligheterna att innovation inom transportinfrastrukturområdet implementeras.

Projektets mål är att vidareutveckla arbetet inom det beställarnätverk som redan startats av InfraSweden2030 med fokus på kommuner som en stor offentlig beställare.

Resultatet från beställarnätverket förväntas bidra till höjd beställarkompetens och sakkompetens samt större förståelse för gemensamma behovsbilder. En större samlad beställarkompetens och köpkraft förväntas resultera i tydliga miljöeffekter, inte minst rörande sektorns utsläpp av växthusgaser.

Tidplan

Start

2021-09-10

Slut

2023-05-26

Projektansvarig

KTH, Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Camilla Byström, InfraSweden2030/KTH

Partners

KTH, Kungliga Tekniska högskolan