Internationella aktiviteter för InfraSweden2030

InfraSweden2030 har sedan starten 2015 haft ett tydligt nationellt fokus med ett primärt syfte att kraftsamla inom den svenska transportinfrastruktursektorn. I takt med att programmets verksamhet utvecklats med alltfler innovationsprojekt och samverkansaktiviteter har behovet förstärkts, på programnivå, för att också agera på den internationella innovationsarenan. Det handlar bland annat om internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samarbete med liknande FoUoI-initiativ i andra länder och att skapa uppväxlingsmöjligheter för programmets projekt.

Syftet med detta projekt är att bidra till att nå InfraSweden2030:s resultat, effekter och långsiktiga effektmål genom att etablera aktiviteter riktade mot programmets internationella omvärld. Målet är att dra igång olika aktiviteter i linje med programmets internationaliseringsstrategi. Dessa aktiviteter ska etableras på sådant sätt att de ska kunna integreras i programmets ordinarie operativa verksamhet.

Aktiviteterna ska bygga på internationellt nätverkande och strategiska samarbeten samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med relevanta organisationer och FoUoI-initiativ framförallt inom EU och Norden. Vidare ska dessa aktiviteter skapa möjligheter för, och stödja, internationell uppväxling av programmets projekt. Den internationella verksamheten ska förstärka InfraSweden2030:s utvecklingsagenda och på bred front bidra till att uppnå programmets mål och effekter enligt effektlogiken.

Tidplan

Start

2021-09-15

Slut

2022-09-15

Projektansvarig

KTH, Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Fredrick Lekarp, InfraSweden2030/KTH

Partners

KTH, Kungliga Tekniska högskolan

Publikationer och bakgrundsmaterial