Stöd för innovation

 

Vill du fördjupa dig i utvecklingen av framtidens hållbara transportinfrastruktur? Höj din kompetensnivå med InfraSweden.

 

  • Gå med i InfraSwedens Beställarnätverk för en för en klimatneutral anläggningssektor och bli en vassare beställare.
  • Utveckla din förmåga av att driva innovationsprojekt med Innovationsakademin och ta del av alla verktyg som InfraSwedens innovationsledare har utvecklat.
  • InfraSweden bevakar vad som händer i omvärlden vad gäller utvecklingstrender, olika aktörers utmaningar och utvecklingsbehov samt pågående forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram inom området transportinfrastruktur. Följ vår omvärldsspaning!
  • Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Bygg kompetens är InfraSwedens gemensamma satsning med Smart Built Environment och SBUF  där vi presenterar resultaten från branschens samlade FoI-projekt.