Framtidens depåladdningskoncept – För en skalbar och snabb omställning av transportsektorn

Aktörer, från olika branscher, energi, handel och laddtillverkare har gått samman med Lunds tekniska högskola för att verifiera ett skalbart värdeerbjudande och depåladdningskoncept med laddskenor. Konceptet ska vara det mest kostnadseffektiva för behovsägaren, smidigt att använda och möjliggöra för effektbalansering och flexibilitet.

Syftet är att utforska var de olika aktörerna handelsbolag, logistikbolag, energibolag och laddtillverkare förväntas positionera sig i värdekedjan. Projektet syftar också till att utforska laddbeteenden och tekniska aspekter, som effektstyrning, för att depåanläggningen ska byggas och driftas miljö-och resurseffektivt. Målet är att tillsammans utveckla en attraktiv lösning som andra handels-och logistikbolag kan applicera i sin omställning till elektrifierade transporter, både vid nybyggnationer och i befintliga miljöer.

En förväntad effekt är att nya koncept för laddning kan tillämpas för att påskynda omställningen mot ett fossilfritt transportsystem, där omställningen är både smart och resurseffektiv. En långsiktig effekt är att Sveriges konkurrenskraft inom elektrifieringsområdet ökar. Det gränsöverskridande samarbete medverkar till ett öppet och dynamiskt innovationsklimat, något som förväntas påskynda omställningen till ett hållbart transportsystem.

Tidplan

Start

2022-04-01

Slut

2025-04-01

Projektansvarig

Öresundskraft AB

Projektledare

Håkan Zaar, Hakan.Zaar@oresundskraft.se

Partners

Greenfood AB

Elonroad

Lunds Tekniska Högskola

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport