Kommunikation för att stödja implementering

InfraSweden2030s övergripande mål är att stödja innovation som kan bidra till en klimatneutral transportinfrastruktursektor. Viktiga mål för programmets kommunikation handlar om att föra ut programmets budskap (mål, innovationsinsatser, leveranser, effekter), locka nya aktörer och medlemmar, skapa relevanta projekt och stödjande aktiviteter som levererar resultat som implementeras samt påverka branschen genom att bl a stärka dess innovationsförmåga.

Detta projekt syftar till att förstärka programmets kommunikation med särskilt fokus på implementering av projektresultat. På kort sikt förväntas projektet leda till stärkt kommunikation, kunskapsspridning och ett ökat intresse för programmets aktiviteter och mål. På längre sikt förväntas projektet bidra och leda till ökad programeffektivitet och skapandet av relevanta projekt och aktiviteter som levererar resultat som implementeras samt påverka branschen genom att bl a stärka dess innovationsförmåga.

Tidplan

Start

2021-09-10

Slut

2021-07-31

Projektansvarig

KTH, Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Camilla Byström, InfraSweden2030/KTH

Partners

KTH, Kungliga Tekniska högskolan

Publikationer och bakgrundsmaterial