Systematisk kunskapsspridning för klimatomställning – SKUNK

En sensor till järnväg, den ser ut som en platta monterad på en stålställning

Bakgrund

Detta projekt bygger vidare på främst följande:

  • Scenarier för branschens klimatomställning framtagna inom forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit (MCE)
  • Hindersanalys inom MCE, genomförd av WSP
  • Det enskilda projektet ”Hur störta omständigheternas diktatur i infrastrukturbranschen?” inom Infrasweden
  • Tidigare genomförda möten om möjliga områden för samverkan mellan Infrasweden och MCE

Inom ramen för forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit (MCE) har det gjorts en detaljerad kartläggning av reduktionspotentialer för bygg- och anläggningssektorns utsläpp av växthusgaser. De reduktionsscenarier som tagits fram inom MCE bör kunna användas för att skapa en gemensam, bredare och djupare bild av den utveckling i branschen som måste ske för att nå målet om klimatneutralitet 2045. Den kunskapen kan användas för att hjälpa till att lösa många av de utmaningar som anges i Fossilfritt Sveriges uppföljning.

Syfte, mål och effekter

Syfte, mål och effekter för projektet kan sammanfattas i punkterna nedan:

  • Bred och systematisk spridning av kunskap om möjliga reduktioner av klimatutsläpp i anläggningsbranschen vid olika tidpunkter/utvecklingssteg
  • Bygga vidare på, och koppla ihop, tidigare studier inom Mistra Carbon Exit och Infrasweden med fokus på framtagna detaljerade scenarier för utsläppsreduktioner – en praktiskt användbar ”klimatåtgärdsmeny”
  • Målgruppsanpassning av kunskapen till de verktyg och liknande som målgrupperna använder i det dagliga arbetet, t.ex. AMA Anläggning och kommunala Tekniska handböcker. Fokus på anläggning/infrastruktur i första hand.
  • Kunskapen/informationen ska kunna användas för upphandlingskrav och liknande utan att behöva ha specialkunskap.

Tidplan

Start

2023-09-01

Slut

2024-12-31

Projektansvarig

WSP Sverige AB

Projektledare

Stefan Uppenberg, stefan.uppenberg@wsp.com

Partners

WSP Sverige, Chalmers Tekniska Högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet, 

Publikationer och bakgrundsmaterial