Vertex vertikala spårväxel – en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem

De vertikala växlarna är inneslutna i blå lådor längs rälsen

Projektets syfte är att utveckla en ny innovativ växelkonstruktion som kraftigt minskar klimatbelastningen vid drift och underhåll av spårväxel. Tekniken ska bidra till att den nuvarande och framtida tåginfrastrukturen i Sverige och EU tas till en ny nivå av energieffektivitet genom hela dess livslängd. Projektets konstellation främjar strukturella förbättringar inom transportinfrastrukturen (förnyelse av den nuvarande växelteknologin) och leder till en affärsmässig och tillämpbar innovativ produkt.

1500 gamla växlar drar i nuläget 65.000 kWh/år/växel ( totalt 97,5 GWh ); Vertex växel förbrukar 25% av gamla växlars energibehov ( 16250 kWh/vxl/år); Utbyte av 150 växlar per år; Energipris: 0,80 kr/kWh. Dessa växlar är mest aktuella och extremt utsatta för alla kända problem och är i en nyckelposition för att störa stora järnvägsområden. Med en energibesparing av 73,125 MWh år 10 jämfört med 97,500 MWh år 0 bidrar tekniken till en klar minskning av miljö- och klimatpåverkan från drift och underhåll av tåg infrastruktur i Sverige.

Tidplan

Start 2017-06-08

Slut 2018-11-30

Projektansvarig

Vertex Sweden AB

Projektledare

Bo Johansson, Bo.johansson@vertexsweden.com

Partners

Vinnova, Energimyndigheten, Infranord AB, RZ-gruppen, Ulricehamns Betong AB, ÅF AB, Chalmers Railway Mechanics, Kils kommun, Vertex Sweden AB

Publikationer och bakgrundsmaterial