Dynamisk klimatanpassningsstrategi för en kustnära järnväg i södra Sverige                 

Mål, syfte och förväntad nytta

Testa och tillämpa ramverket Dynamic Adaptation Policy Pathways i Trelleborg, för att stötta klimatanpassningen av järnvägen där med avseende på översvämningsrisk, på ett så kostnadseffektivt, flexibelt och robust sätt som möjligt.

Projektets behovsägare

Trafikverket och Trelleborgs kommun

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

AP1 Litteraturstudie och förberedelser

AP2 Workshop 1 Identifiera nuläge, risker och sårbarheter för kustnära järnväg i Trelleborg

AP3 Workshop 2 Identifiera potentiella anpassningsåtgärder

AP4 Workshop 3 Skapa ”adaptation pathways”

AP5 Avslut med slutrapport och journalartikel

Tidplan

Start

2023-05-01

Slut

2024-05-01

Projektansvarig

Lunds universitet

Projektledare

Carl-William Palmqvist, Lunds universitet, carl-william.palmqvist@tft.lth.se

Partners

VTI, Gunnel.goransson@vti.se

Trelleborgs kommun, Johannes.Hagstrom@trelleborg.se                     

Publikationer och bakgrundsmaterial