Fokusområden

InfraSweden har fem fokusområden – områden som programmet identifierat som viktiga för transportinfrastrukturbranschen att sätta i centrum för att uppnå InfraSwedens vision:

En hållbar transportinfrastruktur som stödjer omställningen till Agenda 2030 och når klimatneutralitet 2045.