Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Mål, syfte och förväntad nytta

Målsättningen med projektet är att bidra till en klimatneutral transportinfrastruktur genom att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp som uppkommer vid användningen av dagens trafikskyltar med hjälp av att införa nya och innovativa produkter baserade på förnybara råvaror. Genom projektet är ett vidare syfte med studien att verifiera en ny värdekedja som använder restprodukter från svensk massaindustri för att tillverka trafikskyltar.

 

Projektets behovsägare

Trafikverket

 

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

Under projektet kommer demoexemplar av förnybara trafikskyltar att produceras och utvärderas i en operativ miljö för att utvärdera produkternas mekaniska prestanda som ställs mot den kommersiella kravbilden. Resultat av projektet förväntas att presenteras i form av en möjlig implementationsplan och sammanställning av den utförda genomförbarhetsstudien. Här utvärderas värdet i att substituera fossila material i trafikskyltar mot ett nytt ligninbaserat material med avseende på hållbarhet, prestanda och ekonomisk genomförbarhet.

Projektet är uppbyggt i 5 arbetspaket:

  • Receptformulering och utvärdering på laborativ skala (AP1)
  • Uppskalning och produktion av demoprodukter (AP2)
  • Utvärdering (AP3)
  • Verifiering och tester i operativ miljö (AP4)
  • Sammanställning av genomförbarhet och implementationsplan (AP5)

 

 

Tidplan

Start

2021-03-31

Slut

2024-03-31

Projektansvarig

RenFuel K2B AB

Projektledare

Pierre Munier, RenFuel K2B AB, pierre.munier@renfuel.se

Partners

RenFuel

Trafikverket

Södra Skogsägarna

Stockholms Universitet