Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager 

En studie av energilager inom bygg och anläggningsarbeten med syfte att undersöka om de kan underlätta elektrifieringen av maskiner och fordon. Genom att använda energilager under ett helt projekt får vi kunskap om den tekniken kan underlätta övergången till elektrifierade fordon och maskiner. Vid positiva resultat från studien kommer den kunskapen att underlätta och snabba på omställningen inom bygg och anläggningsprojekt till att bli utsläppsfria. 

Omställningen inom bygg och anläggningsbranschen pågår, men inte lika snabbt som inom transportsektorn. Detta projekt syftar till att underlätta och snabba på den omställningen genom att studera och optimera tekniska gångbara lösningar. Erfarenheter från projektet går att implementera brett direkt efter projektets färdigställande.   

Det är i huvudsak tre parter som är delaktiga i studien, NCC, Skellefteå Kommun och Skellefteå Kraft. NCC och Skellefteå Kommun har redan idag ett samverkansprojekt som delar organisation med denna studie, vilket borgar för mycket hög nivå på samarbete. Det är samma personer som sitter i partneringgruppen för ”Bergsbyns industripark” som är delaktiga i studien. 

Elektrifiering och nya arbetssätt bidrar till att skapa en bransch som är mer innovativ och intressant vilket vi anser kommer möjliggöra rekrytering som bidrar till arbetsplatser som är mer jämställda. Byggplatsens traditionella machokultur ersätts med en kultur inom innovation och hållbarhet.  

Tidplan

Start

2022-04-01 

Slut

2023-06-30 

Projektansvarig

NCC Sverige AB 

Projektledare

Stefan Hörnfeldt, NCC, Stefan.hornfeldt@ncc.se 

Partners

Skellefteå Kommun  

Skellefteå Kraft