Strategiskt innovationsprogram för en smart, hållbar, resilient och konkurrenskraftig transportinfrastruktur

Aktuellt

Underhåll vid datorn.

Vi uppdaterar vår hemsida

Vi håller just nu på med arbetat att skapa en ny hemsida som lanseras senare i april. 

Håll utkik!

 

 

Bro och grönska

Välkommen på FOI-dagen den 29 maj

Trafikverkets FOI-portfölj Vidmakthålla och det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden bjuder in till en innovationsdag om innovationer för ett effektivare och hållbart infrastrukturunderhåll.

Det finns behov av upprustning och modernisering av Sveriges transportinfrastruktur för att klara dagens resor och transporter utan att orsaka försämring av res- och transportkvaliteten. Utveckling av såväl teknik, regelverk, affärsmodeller som kompetens krävs för att möta dagens och morgondagens underhåll som ger goda effekter för näringsliv och medborgare.

För mer information kontakta Camilla Byström, camilla.bystrom@abe.kth.se, Stefan Kratz, stefan.kratz@trafikverket.se

När? Den 29 maj 2024
Var? Klara, Klarabergsviadukten

 

Ta del av detaljerat program och anmäl dig här

Ensam bil på skogsväg.

Utlysningen Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen avgjord

Totalt har nio projekt som bidrar till lösningar för att på ett hållbart sätt skapa en mer cirkulär transportinfrastruktur beviljats finansiering. Vi välkomnar samtliga projekt som tillsammans får dela på 20,6 miljoner kr!

Läs mer om utlysningen och projekten på Vinnovas hemsida.

Global

Sök internationaliseringsbidrag

Möjlighet för svenska organisationer att söka planeringsbidrag inför internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa.

Syftet är att stödja stödja svenska aktörers internationella aktiviteter inom området hållbar transportinfrastruktur. Arbetet med den internationella ansökan ska beskrivas i form av ett planeringsprojekt, för vilket bidrag kan sökas med maximalt 300 000 SEK per projekt.

Viktiga datum

Öppningsdatum: 1 mars 2024

Brytdatum för inskickad ansökan till InfraSwedens programkontor

  • Ansökningsperiod 1: 31 mars 2024
  • Ansökningsperiod 2: 15 maj 2024
  • Ansökningsperiod 3: 17 oktober 2024

Beslutdatum: Fortlöpande

Projektstart tidigast: Vinnovas beslutsdatum

Projektstart senast: Enligt överenskommelse med InfraSwedens programkontor

Ansökan

Fullständig information om erbjudandet samt ansökningsmallar finn på vår webbplats.

Event

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Maila oss på programkontoret@infrasweden.nu, så lägger vi till dig i utskickslistan!

Tidigare nyhetsbrev

Följ oss på LinkedIn