Ökad produktivitet och kvalitet 

 
Inom detta område ligger fokus på utveckling av lösningar (produkter, processer och verktyg), som är mest effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv samt på att skapa sunda affärsmässiga förutsättningar inom leverantörsmarknaden för att tillämpa dessa. 
 
 

Arbetet i fokusområdet leds av Johan Nyström, Tekn. Dr., Grundare NYFOU och affilierad forskare fastighetsekonomi på LTH.

Övriga fokusområden i InfraSweden

Klimatneutral transportinfrastruktur
Uppkopplad Transportinfrastruktur
Konstruktionslösningar och byggmetoder
Tillståndsbedömning, drift & underhåll