Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner med transportinfrastruktur

När det ska byggas broar behövs det göras en ordentlig bedömning av riskerna att fartyg ska krocka med den planerade bron, så att bron kan göras i rätt storlek för att minska risken att den rasar.

Dagens metoder för riskanalys vid kollision mellan fartyg och maritim infrastruktur är gamla och bygger på inexakt data på en väldigt generell nivå. Genom AIS-data (kring fartygstyp, hastighet, riktning etc.), vilket sparat blir ”big-data”, kan fartygsrörelser kring en bro studeras och framtida fartygsrörelser kring planerade broar kartläggas med Monte Carlo-simuleringar.

Resultatet i detta forskningsprojekt är en ny standardiserad metod där Big Data används för att få situationsanpassade och mer relevanta underlagsdata i planeringsprocesserna för maritim infrastruktur. Resultatet blir billigare och säkrare broar.

Tidplan

Start 2016-12-01

Slut 2019-12-01

Projektansvarig

SSPA Sweden AB

Projektledare

Martin.Svanberg@sspa.se

Partners

SSPA Sweden AB, Trafikverket, Statens Vegvesen, Chalmers

Publikationer och bakgrundsmaterial