Mätmetoder för ökad produktivitet

Projektet syftar till att med enkla medel hitta konkreta möjligheter till förbättring som utan längre ledtider och ansträngning ska kunna implementeras i produktion. Vi vill identifiera ”lågt hängande frukt” och komma med lösningar för att förbättra och effektivisera hur vi arbetar med frågor som berör geodetisk mätning i projekten.

  • Uppdatera och anpassa nuvarande regelverk för att bättre beskriva hur man får använda drönare; för vilka syften och tillämpningar det är godkänt och för vilka åtgärder det inte är lämpligt eller ens accepterat att använda drönare.
  • Skapa arbetssätt som ger rätt förutsättningar för genomförande av projekt.
  • Förenkla hantering av toleranskrav.
  • Definiera rimliga anläggningstoleranser.

Ta fram rekommendationer för att minimera orimliga krav som försvårar arbetet med stomnät, utsättning och inmätning.

Tidplan

Start

2021-09-06

Slut

2023-03-31

Projektansvarig

Trafikverket VO Investering

Projektledare

Anna Neidenström

Partners

Trafikverket; Sweco; Tyrens; Afry; NCC; Veidekke; Peab; WSP; Skymap Innovations; RISE; Edholm Weidinger Consult; SCIOR Geomanagement; TF Mätkonsult; Outflight