Kommunikation av förstudieresultat – Från kunskap till nytta

Föreliggande projekt avser att paketera förstudiens resultat i olika format för att påbörja spridning och en bred förankring av de fem identifierade rekommendationer som utgör grunden för kunskaps- och utvecklingsarbete i organisationer inom samhällsbyggnadssektorn. Därmed läggs grunden för sektorns rörelse mot att arbeta strukturerat och regelmässigt med kunskapsuppbyggnad och implementering av ny kunskap i organisationer. Detta arbete är också grunden för kontinuerligt utvecklingsarbete, livslångt lärande och innovationsarbete.

Den förväntade effekten av projektet är ett framåtriktat och behovsorienterat samtal kring hur förutsättningar kan skapas för att organisationer verksamma inom samhällsbyggnadssektorn ska omsätta kunskap mer regelmässigt i nytta.

Tidplan

Start

2021-10-14

Slut

2022-04-30

Projektansvarig

Föreningen Installatörsföretagen

Projektledare

Karin Färnevik, APAE Konsult AB

Partners

Byggföretagen

Byggherrarna

Publikationer och bakgrundsmaterial