Provbelastning av kohesionspåle i lös lera

Kohesionspåle mot blå himmel

Detta projekt innefattar en provbelastning av en lång kohesionspåle i lös lera. Syftet är att kunna förfina säkerhetsfaktorn som läggs på vidhäftningen mellan påle och jord. Genom en mer tillförlitlig dimensionering kan resultaten från detta projekt leda till en förbättrad produktivitet och klimatpåverkan i stora infrastrukturprojekt i framtiden. För att skapa ett hållbart byggande behöver osäkerheten minskas på många områden i infrastrukturprojekten. Geoteknisk bärförmåga av pålar är ett sådant område. Det finns en risk att stora mängder betong eller stål installeras i onödan på grund av överdrivet stora säkerhetsfaktorer. Denna osäkerhet beror i sin tur på bristande verifiering av de antaganden som dimensioneringen bygger på. Praxis idag för dimensionering av långa kohesionspålar i lös lera baseras på erfarenhet som har sin grund av ett fåtal belastningar under 60 – 80 talet av mindre skala (Fellenius, 1972; Jendeby, 1986; Pålkommissionsrapport 100) . Ökande mängder stål och betong drar även med sig stora miljökonsekvenser från transporter och tillverkningsprocesser.

Projektet E45 Lilla‐Bommen‐Marieholm innefattar en omfattande tunnelkonstruktion med både överdäckning och en del med höga stödmurar där ny väg ska gå nedsänkt. Inom projektet, som har geotekniska förhållanden som är representativa för området, har omfattande avancerade labbförsök och fältgeotekniska försök utförts. Mängden kohesionspålar av betong, vilket är den vanligaste pålen i Sverige, planeras bara inom detta projekt uppgå till ca 250 000 pålmeter. För att i framtiden kunna förfina dimensioneringen av pålar i liknande projekt och geologi föreslås en provbelastning av en mantelburen påle i full skala.

Tidplan

Start 2016-12-01

Slut 2018-04-30

Projektansvarig

Peab

Projektledare

Michael Sabattini, michael.sabattini@peab.se

Publikationer och bakgrundsmaterial