Nye Veier är något för Sverige! fortsättningsprojekt om handlingsplan 

InfraSwedenprojektet Är Nye Veier något för Sverige? konkluderar att det finns en potential att implementera en liknande typ av organisations i Sverige. Bidraget från att etablera Nye Veier i Norge är att etablerade arbetsmetoder har utmanats vilket har öppnat för nya innovativa lösningar och arbetsmetoder. Förändringen har resulterat i snabbare färdigställande men framför allt att Statens Vegvesen har inspirerats vilket bl.a. har resulterat i ändringar i styrande tekniska beskrivningar. Bedömningen är att den svenska marknaden för infrastrukturbyggande skulle främjas av en liknande utmaning. Svaret JA, på föregående projekts fråga, tas nu vidare genom att utveckla en handlingsplan för en svensk motsvarighet till Nye Veier. Handlingsplanen utvecklas baserad på en serie av workshops med relevanta aktörer. Resultatet av projektet blir en beskrivning och handlingsplan för en svenska variant av Nye Veier. Målet är att bidra till grunden för en svensk organisation som utmanar befintliga arbetssätt har potential att spänna över hela InfraSweden2030s område och effektlogik. Nye Veier har fokuserat på produktivitet och tekniska innovationer, men det finns möjlighet att vidga det perspektivet i Sverige till att även inkludera hållbart byggande och digitalisering.  

Projektet genomförs samordnat med andra relevanta initiativ och projekt, så som Infra4.0, ”målgrupp politiker” och ökad internationell samverkan. 

Tidplan

Start

2022-09-01

Slut

2023-06-16

Projektansvarig

Nyström Forskning och Utredning 

Projektledare

Johan Nyström, johan.nystrom@nyfou.se