Uppkopplad transportinfrastruktur

Ett övergripande fokusområde som omfattar digitalisering, datakommunikation inklusive informations- och kommunikationsteknik maskininlärning och automatisering. Med en uppkopplad transportinfrastruktur ökar möjligheten att rätt information når rätt beslutsfattare vid rätt tidpunkt, vilket radikalt ökar möjligheten till effektivare resursanvändning. Nya teknologier banar dessutom vägen för nya affärsmodeller som möjliggör industriella konkurrensfördelar och samtidigt bidrar till att nå klimatneutralitet och andra klimatmål inom sektorn. Digitalisering är en viktig möjliggörare inom programmets samtliga fokusområden.

 

Fokusområdet leds av Gunnar Johansson

Övriga fokusområden i InfraSweden

Klimatneutral transportinfrastruktur
Konstruktionslösningar och byggmetoder
Ökad produktivitet av infrastruktur
Tillståndsbedömning, drift & underhåll