Demonstration av självkörande redskapsbärare för vinterväghållning i Stockholms stad

Syftet är att i kommunal vägdrift (Stockholms stad) demonstrera automation genom att föraren överlämnar kommandot i utvalda situationer.
Målet är att identifiera möjligheter och begränsningar med nuvarande och framtida teknik, samt sätta fokus på vägdriftens centrala position i framtidens jämlika, säkra och klimateffektiva transportsystem.

Nyttan av projektet är ökat fokus på behoven av ett framtida robust system för drift- och underhåll av infrastruktur för gång- och cykeltrafik.

Tidplan

Start

2021-09-01

Slut

2022-11-30

Projektansvarig

RISE Research Institutes of Sweden

Projektledare

Viveca Wallqvist

Partners

Green Landscaping AB
Peab AB
S Holms Maskin AB
Skanska Sverige AB
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Stockholms kommun
Svevia AB
Terranor AB