Effekt av miljövänliga transporter

Effekt av miljövänliga transporter

Effekt av miljövänliga transporter Projektet syftar till att öka kunskap om effekten av regeringen föreslagna tyngre fordon på det befintliga vägnätet samt hur den uppmätta tillståndsutvecklingen (bärighet, IRI, spår, sprickor etc.) kan nyttjas till att optimera...
God ljudmiljö i stationssamhällen

God ljudmiljö i stationssamhällen

God ljudmiljö i stationssamhällen Järnvägstrafiken förväntas öka de kommande decennierna och stora investeringar och satsningar kommer göras i Sverige. Förtätning runt stationer har en potential att skapa mer klimatneutrala transporter och resurssnålt resande. Men...