Effektivisering av metodik, produktionsteknik och maskinell utrustning för JVG-underhåll

Illustration som visar ett arbetsredskap med släp på ett spår

Ett stort utvecklingsbehov har kunnat konstateras vid inledande studier avseende metoder och utrustning för reparationer och underhåll inom svensk spårteknik. Även om de föreslagna insatserna kräver både tid och pengar för att lyckas, så är uppsidan den, att man kan få många gånger mer arbete utfört för samma underhållspeng. Vilket på sikt leder till bättre och säkrare tågtrafik.

När det gäller det praktiska arbetet utefter spåren såsom kontroller, förebyggande och avhjälpande underhåll och reparationer så har inte så mycket utveckling och förbättring skett genom åren. Särskilt inte i jämförelse med den exportinriktade svenska verkstadsindustrin och deras produkter.

Projektet har valt att exemplifiera med stål- och processindustrin, som har genomgått en långsiktig och delvis dramatisk utveckling genom åren. Och är idag en världsledande stålindustri inom planering och byggnation av avancerade anläggningar inklusive drift, förebyggande och avhjälpande underhåll och akutreparationer.

Resultaten har kunnat mätas i sparade människoliv och i hälsosammare arbetsplatser med t ex. ”fjärrstyrda processer” utan tungt manuellt arbete. Tillverkningen har varje år blivit mycket effektivare, och man producerar mera och renare, och förbrukar mindre material, mindre energi och mindre maskintid och mantid per producerad enhet än tidigare. Sedan 60-talet har tillgängligheten i anläggningar och maskinparker överlag ökat från 60 – 70 % till 95 – 98 % av planerad drifttid, med effektivitetsvinster i miljardklassen.

Förväntade resultat:

Mindre personskador
Ca 25 % effektivisering av reparatioener
Snabbare på plats vid reparationsområdet
Kortare tågstopp vid skada

Tidplan

Start 2017-12-01

Slut 2018-10-31

Projektansvarig

Infranord AB

Projektledare

Mikael Åstrand, mikael.astrand@infranord.se

Partners

Infranord AB, HiG Högskolan i Gävle, Industriautomation AB, Formaplast AB, EnercoMechpartAB / Simson PowertoolsAB och Trafikverket tillsammans med FSJ Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer och ca 120 entreprenörföretag inom JVG-underhållsbranschen.

Publikationer och bakgrundsmaterial