Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar Projektets syfte är att testa en ny saltlösning för preventiv halkbekämpning ,”Karlstadslake”, på stora trafiknätet. Det finns en studie från Karlstads kommun, där de genomfört test under två föregående vintersäsonger, att salta med...
Förstudie för en nordisk provvägsanläggning

Förstudie för en nordisk provvägsanläggning

Förstudie för en nordisk provvägsanläggning Det föreligger strävan efter ökad produktivitet och innovation hos leverantörsmarknader, samtidigt vill myndigheterna att branschen tar ett större ansvar för val av nya och mer innovativa material, konstruktioner eller...
Smart cement för nya övervakningssystem

Smart cement för nya övervakningssystem

Smart cement för nya övervakningssystem Huvudsyftet med projektet är att utveckla ett nytt system för betongkonstruktioner som kommer att vara tillförlitlig, extremt robust, enkel att installera och varaktig övervakning. Följande projektmål har identifierats:...