Smart cement för nya övervakningssystem

Huvudsyftet med projektet är att utveckla ett nytt system för betongkonstruktioner som kommer att vara tillförlitlig, extremt robust, enkel att installera och varaktig övervakning. Följande projektmål har identifierats: optimering av syntesprocessen hos smart cement, fastställande av effekterna av dess syntesparametrar, fastställande av beroendet mellan olika belastningsfaktorer, och utveckling av system för övervakning av prototyp.

Det viktigaste resultatet i detta projekt är en ny teknik som kommer att förbättra hållbarheten i betongkonstruktioner genom införande av multifunktionalitet som kombinerar bärförmåga med egenkontroll (självkännande) förmåga.

Tidplan

Start 2017-01-01

Slut 2019-11-22

Projektansvarig

LTU

Projektledare

Andrzej Cwirzen, andrzej.cwirzen@ltu.se

Partners

LTU Luleå Tekniska Universtitet, Chalmers, Vinnova, Trafikverket.