UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen

Projektet föreslår användning av ultrahögpresterande betong (UHPC) för underhåll, reparation och förstärkning av skadade betongkonstruktioner som en långsiktigt och hållbart alternativ till konventionella reparationsmaterialer. Projektet skall undersöka möjligheten att använda UHPC för att gjuta mantlar runt skadade element genom att använda vanliga formar och konventionella produktionsmetoder.

Syftet är att ingen ytterligare förstärkning installeras genom att utnyttja den mycket höga draghållfastheten hos fiberförstärkt UHPC. Tekniken kommer ge entreprenörer möjligheten att reparera allvarligt försämrade betongelement med enkla och beprövade betongproduktionsmetoder. Lösningen är både kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar

Tidplan

Start 2016-10-01

Slut 2019-09-30

Projektansvarig

RISE CBI

Projektledare

Louise Andersson, louise.andersson@ri.se

Partners

Luleå tekniska universitet

Publikationer och bakgrundsmaterial