Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner Korrosion inom Sveriges infrastruktur kostar årligen ca 100 miljarder kronor. För att minimera kostnaderna för korrosionsskador är det viktigt att välja ett korrosionsskydd med lång livslängd och en hanterbar...
Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar

Karlstadslake på Klass 1-3 vägar Projektets syfte är att testa en ny saltlösning för preventiv halkbekämpning ,”Karlstadslake”, på stora trafiknätet. Det finns en studie från Karlstads kommun, där de genomfört test under två föregående vintersäsonger, att salta med...
Automatiserad vägdrift

Automatiserad vägdrift

Automatiserad vägdrift [youtube https://www.youtube.com/watch?v=q-rRX6336CQ&w=560&h=315] Automation är ett strategiskt viktigt område i samhället inom de flesta industriella områden. Inom transportområdet går utvecklingen snabbt framåt och demonstratorer bedrivs i...