Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur Den spårbundna infrastrukturen är i ständigt behov av att förbättra möjligheterna att förutsäga underhållsbehov, statutsövervakning och optimera driften över järnvägsnätet, både nationellt och internationellt. Ett...
Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter

Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter

Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter På enskilda vägar, som ofta används för transporter av skogsprodukter, kan brist på broar skapa flaskhalsar. Varje bro som inte kan trafikeras med fullastade fordon innebär en omväg, omlastning eller annan...
Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll

Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll

Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll Järnvägen behöver underhållas kontinuerligt. Idag sker underhållet efter olika sorters tillståndsbedömning. Projektet ska optimera underhållsplaneringen för järnväg genom att kombinera statistisk analys...