Samordnad, effektiv planering av järnvägsinfrastrukturunderhåll

Järnvägen behöver underhållas kontinuerligt. Idag sker underhållet efter olika sorters tillståndsbedömning. Projektet ska optimera underhållsplaneringen för järnväg genom att kombinera statistisk analys av underhållsbehov med modeller för underhållsplanering. Idag planeras underhåll ofta uppdelat på teknikslag (bana, el, signal, tele) och  anläggningstyper (t.ex. spår eller kontaktledning). Samordnad planering av underhåll genomförs delvis, men samordningen baseras då ofta på budgetrestriktioner snarare än på underhålls- eller trafikbehoven.

Förväntningen på projektet i ett längre perspektiv är att det bidrar till ett mer tillförlitligt och robust järnvägssystem samt till en lägre livscykelkostnad. Resultatet blir en effektivare och samordnad underhållsplanering till en högre kapacitet inom järnvägssystemet.

Tidplan

Start 2016-12-01

Slut 2020-02-07

Projektansvarig

Luleå Tekniska Universitet

Projektledare

Bjarne Bergquist, Bjarne.Bergquist@ltu.se

Partners

LTU, Trafikverket, emaintenance365

Publikationer och bakgrundsmaterial

Bergquist, B., & Söderholm, P. (2019). Graphical methods for railway track condition assessment and prognostics. In Proceedings of 26th EurOMA Conference. EurOMA 2019, 17-19 Jun 2019, Helsinki, Finland. EurOMA.

Bergquist, B., & Söderholm, P. (2019). Stocastically based Prediction Models for Track Deterioration. In Proceedings of the International Heavy Haul Conference, June 12-14, Narvik, Norway.

Bergquist, B., Söderholm, P., Kauppila, O., & Vanhatalo, E. (2019). Cleaning of Railway Track Measurement Data for Better Maintenance Decisions. In eMaintenance Conference 2019, 14 – 15 May. Stockholm, Sweden.

Söderholm, P. och Bergquist, B. Business Analytics of Railway Robustness. 20th QMOD Conference, August 4-7 2017, Elsinore, Denmark.