Förstudie om cirkulär gatubelysning

Förstudie om cirkulär gatubelysning

Förstudie om cirkulär gatubelysning Bakgrund Bara Trafikkontoret Stockholm, Göteborg och Trafikverket äger ungefär 500 000 armaturer. Trafikkontoret Stockholm byter årligen ut cirka 6 000 armaturer. Hela Sveriges armaturbestånd uppskattas ligga runt 2 miljoner...
Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor

Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor

Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor Dagens cykelinfrastruktur utanför tätorter är bristfällig i Sverige och kräver ofta cykling på vägrenen vid högtrafikerade vägbanor med höga hastigheter. Detta äventyrar potentialen för cykling på landsbygden....
Rikare grannskap

Rikare grannskap

Rikare grannskap – Mobilitetslösningar som minskar bilanvändning och möjliggör nya bostäder och stadsutveckling i befintliga bostadsområden Mål, syfte och förväntad nytta För att minska klimatutsläpp, trängsel och miljöproblem krävs omställning av dagens...
Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö Mål, syfte och förväntad nytta Målsättningen med projektet är att bidra till en klimatneutral transportinfrastruktur genom att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp som uppkommer vid användningen av dagens...