Systematisk kunskapsspridning för klimatomställning – SKUNK

Systematisk kunskapsspridning för klimatomställning – SKUNK

Systematisk kunskapsspridning för klimatomställning – SKUNK Bakgrund Detta projekt bygger vidare på främst följande: Scenarier för branschens klimatomställning framtagna inom forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit (MCE) Hindersanalys inom MCE, genomförd av WSP...
Förstudie om cirkulär gatubelysning

Förstudie om cirkulär gatubelysning

Förstudie om cirkulär gatubelysning Bakgrund Bara Trafikkontoret Stockholm, Göteborg och Trafikverket äger ungefär 500 000 armaturer. Trafikkontoret Stockholm byter årligen ut cirka 6 000 armaturer. Hela Sveriges armaturbestånd uppskattas ligga runt 2 miljoner...