InfraSweden har i skrivande stund fler än 100 projekt. Vid resultatkonferensen den 20 oktober 2022 fick representanter från 29 av dem möjlighet att berätta om sina innovationer, resultat, utmaningar och framgångar kring implementering och samverkan.

Årets resultatkonferens genomfördes digitalt. Deltagarna fick, i separata gruppsessioner, presentera sina projekt, inspireras av varandra och diskutera utmaningar som kan uppstå på vägen från innovation till implementering. I varje grupp deltog en fokusområdesledare eller innovationsledare från InfraSweden för att lyssna och notera idéer, utmaningar och lärdomar.

Avslutade reflektioner från projekten:

  • Mycket intressanta projekt, ser fram emot att se hur det går för de nystartade projektet – John Badlund
  • Tack för en intressant dag. Hade velat lyssna på alla samtidigt, men uppskattade det jag fick höra. Blir intressant att följa fortsättningarna. – Lena Berg
  • Tack för intressant dag med många nya möten och kontakter. Bra tillfälle att titta lite utifrån på det egna projektet och få nya friska synpunkter. – Hans Holmén
  • Jag tycker det var fantastiskt att höra om väldigt intressanta projekt. Jag har lärt mig mycket och ser fram emot att höra framstegen i framtida presentationer.Abubeker Ahmed

 

 

Presentationer från resultatkonferensen 2022

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor
Biobaserad asfalt för hållbar infrastruktur
Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö
Byggautomation – Automatiserad tillverkning av armeringsenheter med industrirobotar
Demonstration av självkörande redskapsbärare för vintervägunderhållning i Stockholms stad
DigiRail – Virtuell modellering för konstruktion, drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur
Digital vinterväglagsinformation för effektiv och hållbar kommunal vinterväghållning
DMrail – digitalisering av underhåll för en hållbar järnvägsinfrastruktur
Effekt av miljövänliga transporter
Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar
FEST – Flygplatsen som energioptimerat smart transportnav
Hyperloop – När blir det verklighet och hur skulle det kunna påverka det svenska samhället och transportinfrastruktur
Infra 4.0 – Branschgemensam digital transformation
Införande av virtuella vägväderstationer med hjälp av uppkopplade fordon
Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi
LifeExt 2 – Implementering av livslängdshöjande åtgärdar på befintliga stålbroar
Lösningar för snabbare utveckling av skogsbilvägar
Lösningar på hinder för nollutsläpp
Mobilitetslösningar som minskar bilanvändning och möjliggör nya bostäder i befintliga bostadsområden
Mot en klimatneutral och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel
Mätmetoder för ökad produktivitet
Plan Zero – Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenader, vätgasdrivna underhållsfordon
Rationella förundersökningar för effektivt industrialiserat byggande av järnväg
REKO – Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar
Rikare Grannskap
Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg
TACK – Automatisk sprickövervakning i tunnlar genom maskininlärning
Tåginducerade vibrationer i byggnader