Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord Syftet med projektet är att förbättra produktionsmetoderna för anläggningsarbeten genom att öka återanvändningen av sulfidjord och därmed minska behovet av långa transporter och dyr specialdeponering. Målsättningen är att...
LifeExt – Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar

LifeExt – Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar

LifeExt – Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar Projektet ska utveckla livslängdshöjande tekniker för befintliga stålbroar, på ett klimatneutralt sätt för vår åldrade infrastruktur. Detta görs med nya tekniker för mätning, beräkning & behandling....