Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator I dagsläget finns ingen möjlighet för järnvägsprojekterare i Sverige att testa körbarheten på nya banor eller vid förändring av signalsystem. Studien ämnar ta fram en bärbar godstågssimulator och undersöka...
Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador Inspektioner av tex. järnvägsbefästningar eller rälsskador utförs med jämna mellanrum, och sker vanligtvis via manuella inspektioner eller via speciella mättåg. Många mätmetoder är dock svåra att...