Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar

spåranläggningar

Projektet skall utveckla en prediktiv tillståndsbaserad underhållsstrategi, för att väsentligt minska antalet rälsbrott i tunnelbanan. Den centrala komponenten i verktyget är de datadrivna tillståndsbedömningar som genomförs i verksamheten och de kontinuerliga uppföljningarna idag. Projektet kommer testa verktyg och metoder i fält, med målet att verifiera och eventuellt justera de algoritmer som finns framtagna.

Genom en kontinuerlig datasamling med information om hur banan trafikeras och vilka drift- och underhållsåtgärder som genomförts kan olika drift- och underhållslösningar utvärderas och utvecklas. Samma information är även viktigt när analyser genomförs utifrån ett livscykelperspektiv och vilka lösningar som är samhällsekonomiska lönsamma. Genom projektet möter Sverige en internationell efterfrågan på attraktiva lösningar inom tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastruktur som kan ge Sverige en ny nisch på exportmarknaden.

Tidplan

Start 2016-11-10

Slut 2018-12-31

Projektansvarig

WSP

Projektledare

Peter Östrand, peter.ostrand@wsp.com

Partners

WSP, Region Stockholm, LTU Luleå Tekniska Universitet,  Kiwa Inspecta

Publikationer och bakgrundsmaterial