REPLAY: film i spår

REPLAY: film i spår

REPLAY -Samhällsekonomiska besparingar med alternativa åtgärder vid osäkra personpåkörningar genom film i spår Kan modern kamerateknik användas för att minska antalet tågstopp och tågförseningar, och återkalla onödiga ambulans- och polisutryckningar när påkörning av...
UPPSAMT 2.0 –  punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

UPPSAMT 2.0 – punktlighet, rapporterande tåg & driftledning

UPPSAMT 2.0 – UPPkopplade & SAMverkande järnvägar och medarbeTare: punktlighet, rapporterande tåg & driftledning Att skapa förbättringar för järnvägens resenärer och brukare av godstransporter genom att utveckla järnvägssystemets tillförlitlighet samt...
Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana

Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana

Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana SL:s tunnelbanetrafik är en mycket omfattande och viktig del av Stockholms trafiksystem. På tunnelbanans drygt 10 mil långa spårsystem sker över 1,2 miljoner påstigningar varje vardag och det är ingen översdrift...