Tillståndsbaserat spårunderhåll i Stockholms tunnelbana

SL:s tunnelbanetrafik är en mycket omfattande och viktig del av Stockholms trafiksystem. På tunnelbanans drygt 10 mil långa spårsystem sker över 1,2 miljoner påstigningar varje vardag och det är ingen översdrift att säga att tunnelbanan är Stockholms blodomlopp. Det är givetvis av högsta vikt att konditionen i detta kraftigt belastade spårsystem bevakas på ett effektivt och heltäckande sätt så att underhållsåtgärder dirigeras ut till rätt ställe och i rätt tid. SL avser därför att utveckla förmågan för tillståndsbaserad övervakning av spåren i Stockholms tunnelbana.

Avsikten med projektet är att verifiera att ett kravställt mätsystem som monteras på fordon i ordinarie trafik kan effektivisera spårunderhållet samt minska risken för bullerstörningar från tågpassager. Projektet ska se över hur den tekniska informationen som systemet genererar kan användas i såväl den dagliga driften som i uppföljningen av entreprenörsavtal.

Tidplan

Start 2016-10-01

Slut 2018-12-31

Projektansvarig

AB Stockholms lokaltrafik

Projektledare

Hugo Lang, hugo.lang@sl.se

Publikationer och bakgrundsmaterial