Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur Projektets mål är att skapa en bättre hantering av risker med klimatförändringar för vår infrastruktur och kommer att fokusera på brokonstruktioner som integrerade länkar i...
Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv I Sverige finns nationella, regionala och lokala mål om att cykeltrafiken ska öka och bli mer säker. Många kommuner prioriterar därför vinterväghållning av cykelvägar i allt större utsträckning. Under...
Modellering korrosion i nya typer av betong

Modellering korrosion i nya typer av betong

Modellering korrosion i nya typer av betong Armeringskorrosion i betong bidrar avsevärt till att begränsa livslängden hos betongkonstruktioner. Flera faktorer påverkar korrosionen: omgivning, betongegenskaper och konstruktionens design. Vad beträffar designen finns...