Modellering korrosion i nya typer av betong

Illustration av hur data kombineras i en modell och analyseras, resultatet är grafer i olika färger

Armeringskorrosion i betong bidrar avsevärt till att begränsa livslängden hos betongkonstruktioner. Flera faktorer påverkar korrosionen: omgivning, betongegenskaper och konstruktionens design. Vad beträffar designen finns flera tillvägagångssätt för att minska korrosionen, däribland tjockare täckande betongskikt, användning av rostfria armeringsstänger eller katodiskt skydd. Även om dessa åtgärder innebär en viss besparing av underhållskostnader, innebär de högre material- och designkostnader. I många fall kan det istället vara mer kostnadseffektivt att anpassa betongens tillsatsmedel och bindemedel efter exponeringsmiljön.

Modellering är ett kraftfullt verktyg för att utvärdera hur olika design påverkar kostnaden för betongkonstruktioner. Tyvärr saknas enkla modeller inom exempelvis byggandet av vägar, broar och tunnlar.

I detta projekt undersöks korrosionsförloppet i vägmiljö på armeringsstänger av kolstål i betong med olika bindemedel. Syftet med projektet är att utvärdera huruvida mekanistiska modeller kan hjälpa till vid beslut om design och underhåll av konstruktioner och infrastruktur byggda med armerad betong som innehåller olika typer av bindemedel.

Målet med projektet är att utveckla och testa modeller för utvärdering av korrosionsförloppet på armeringsstänger i betonger med varierad sammansättning av bindemedel. I arbetet ska fler samarbetspartners inom industrin identifieras för att bygga ett representativt konsortium samt söka ett större FoI projekt som ska förbättra råd och modelleringsmetoder för korrosion i betong för svensk industri.

Tidplan

Start 2018-04-18

Slut 2018-10-31

Projektansvarig

Swerea KIMAB AB

Projektledare

Tommy Zavalis, Tommy.Zavalis@swerea.se

Partners

Swerea KIMAB, RISE CBI Betonginstitutet, Chalmers Tekniska Högskola.

Publikationer och bakgrundsmaterial

Zavalis, T., Gordon, A., Sederholm, B., Trägårdh, J. och Tang, L. Corrosion modelling in new concrete types. KIMAB 2018-171.